Mục tiêu chất lượng – VNCN E&C
Tiếng Việt English
Giới thiệu

Liên kết website

Thông kê truy cập
  • Online : 0
  • Truy cập : 128843


Mục tiêu chất lượng
  1. 1. Đạt kế hoạch giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên:
  2. 2. Giải quyết triệt để các khiếu nại, đảm bảo 100% công trình do Công ty quản lý có chất lượng, tiến độ đạt yêu cầu đối với Khách hàng. Áp dụng các hành động ngăn ngừa quản lý rủi ro, không để xảy ra các thiệt hại vật chất có giá trị lớn hơn 200 triệu đồng, không để lặp lại các lỗi hệ thống.
  3. 3. Cải tiến hệ thống quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; Quản lý hiệu quả cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị; Áp dụng các mô hình tiên tiến về kiểm soát, đánh giá, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm trong các hoạt động.
  4. 4. Đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước tạo sự khác biệt về chất so với các doanh nghiệp cùng ngành.
  5. 5. Không để xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn nghiêm trọng do lỗi của hệ thống quản lý, từng bước xây dựng hệ thống ATLĐ độc lập với hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo tốt các điều kiện vệ sinh an toàn lao động và thu nhập cho công nhân trực tiếp sản xuất.
  6. 6. Đảm bảo 100% CBCNV nhận thức đầy đủ và áp dụng hiệu quả hệ thống QLCL của Công ty.

 


Văn Phòng :

Địa chỉ: Tầng 17,18 - Tòa nhà Vinaconex – 34 Láng Hạ, Đống Đa, Ha Noi.
Điện thoại :   (+84.4).3776.5888 Fax :  (+84.4).3776.5999  E-mail: vncnec@vncnec.com.vn | Copyright © 2016 VNCN E&C. All rights reserved.