Tài liệu nội bộ – VNCN E&C
Tiếng Việt English
Tin tức

Liên kết website

Thông kê truy cập
  • Online : 0
  • Truy cập : 128845


Tài liệu nội bộ
Quyết định chi trả cổ tức năm 2017
Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty lên ....
Kính gửi Quý Cổ đông Công ty CP VINACONEX E&C! Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex (Vinaconex E&C) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty: Thời gian :Bắt đầu từ […]
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex (Vinaconex E&C) trân trọng kính gửi Quý cổ đông Quyết định chi trả cổ tức năm 2016 của Công...
Quyết định và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 xem Tại đây
  Thông báo về việc bầu cử TV BKS tải về tại đây
Quy chế bầu cử tải về tại đây
Đơn đề cử, ứng cử TV BKS tải về tại đây
  Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về tại đây
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về tại đây
Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải về

Văn Phòng :

Địa chỉ: Tầng 17,18 - Tòa nhà Vinaconex – 34 Láng Hạ, Đống Đa, Ha Noi.
Điện thoại :   (+84.4).3776.5888 Fax :  (+84.4).3776.5999  E-mail: vncnec@vncnec.com.vn | Copyright © 2016 VNCN E&C. All rights reserved.