Xây dựng hạ tầng giao thông – VNCN E&C
Tiếng Việt English
Dự án

Liên kết website

Thông kê truy cập
 • Online : 0
 • Truy cập : 94404


Xây dựng hạ tầng giao thông
 • Gói thầu XL8: Km69+000 ÷ Km78+000
 • Địa điểm: Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 • Chủ đầu tư: BQLDA Đường Hồ Chí Minh
 • Nhà thầu chính: Liên danh Vạn Cường - Định An - VNCN E&C - Thái Yên - DACINCO
 • Loại hợp đồng: Xây lắp
 • Giá trị hợp đồng: 945 tỷ VNĐ
 • Thời gian thực hiện: 2020 - 2022
 • Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • Địa điểm: Quảng Ninh, Việt Nam
 • Chủ đầu tư: BQLDA ĐTXD các công trình giao thông Quảng Ninh
 • Nhà thầu chính: Liên danh Huy Hoàng - VNCN E&C - Thăng Long - An Phú
 • Loại hợp đồng: Xây lắp
 • Giá trị hợp đồng: 354 tỷ VNĐ
 • Thời gian thực hiện: 2020 – 2021
Gói thầu J1: Cầu Bình Khánh và cầu dẫn (Km21+739.5 – Km24+503)
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
- Nguồn vốn: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) + vốn đối ứng
- Địa điểm xây dựng: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Thời gian thi công: 47 tháng
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 85 (PMU85)
Nguồn vốn: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) + vốn đối ứng
Địa điểm xây dựng: Hà Nội, Việt Nam
Thời gian thi công: Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 12 năm 2014
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) + vốn đối ứng Địa điểm xây dựng: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Khởi công: Tháng 5 năm 2015 Dự kiến hoàn thành: Tháng 5 năm 2018 Nhà thầu xây lắp: Liên danh Halla Corporation – Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex (Liên danh Halla – Vinaconex E&C) Giá trị gói thầu: 732 tỷ đồng
Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển châu Á + vốn đối ứng
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Long An và TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian thi công: 36 tháng
+ Khởi công: Tháng 5/2015
+ Dự kiến hoàn thành: Tháng 5/2018
Nhà thầu xây lắp: Liên danh Halla Corporation – Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex (Liên danh Halla – Vinaconex E&C)
Giá trị gói thầu: 1.495 tỷ đồng.
Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)- Nguồn vốn: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) + vốn đối ứng Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Thời gian thi công: 36 tháng + Khởi công: Tháng 5 năm 2014 + Dự kiến hoàn thành: Tháng 5 năm 2017
Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong.
Gói thầu CW1B: Cầu Cao Lãnh và 200m đường đầu cầu (Km03+800 – Km06+200)..
Gói thầu số 11: Thi công xây dựng đoạn Km1119+700 – Km1125
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi - Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ - Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam - Thời gian thi công: Tháng 1 năm 2014 – tháng 10 năm 2015 - Nhà thầu xây lắp: Vinaconex E&
- Giá trị gói thầu: 215 tỷ đồng.......
Địa điểm thi công: Đoạn cầu Tràng - Hưng yên - Tỉnh Hưng yên
Chủ đầu tư: BQL dự án 2.
Thời gian thi công: Từ tháng 03/2008 đến 03/2010.
 

Văn Phòng :

Địa chỉ: Tầng 17,18 - Tòa nhà Vinaconex – 34 Láng Hạ, Đống Đa, Ha Noi.
Điện thoại :   (+84.4).3776.5888 Fax :  (+84.4).3776.5999  E-mail: vncnec@vncnec.com.vn | Copyright © 2016 VNCN E&C. All rights reserved.