Quản lý an toàn – VNCN E&C
Tiếng Việt English
Giới thiệu

Liên kết website

Thông kê truy cập
  • Online : 0
  • Truy cập : 128847


Quản lý an toàn

CHÍNH SÁCH AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG& SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Giám đốc Công ty VNCN E&C công bố chính sách An toàn – Môi trường và sức khỏe nghề nghiệplà đường lối tổng thể và nguyên tắc thực hiện các hoạt động về An toàn – Môi trường và sức khỏe nghề nghiệp của Công ty.

Chính sách An toàn – Môi trường và sức khỏe nghề nghiệp (AT-MT&SKNN) của Công ty VNCN E&C là ngăn ngừa và tiến tới đảm bảo không có các thiệt hại về Con người, Tài sản và Môi trường  trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty, hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Để đạt mục tiêu trên, VNCN E&C cam kết thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý An toàn – Môi trường và sức khỏe nghề nghiệp đảm bảo:

–        Tuân thủ các quy định của luật pháp về bảo vệ môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và các yêu cầu khác có liên quan;

–        Đáp ứng các yêu cầu của Hệ thống quản lý An toàn – Môi trường và sức khỏe nghề nghiệp theo các Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004;

–        Không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, tạo môi trường làm việc an toàn, phòng tránh mọi rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên và các bên liên quan;

–       Được định kỳ xem xét và không ngừng cải tiến;

Mọi tập thể và cá nhân trong VNCN E&C có trách nhiệm cùng lãnh đạo các cấp xây dựng và duy trì nền văn hóa An toàn – Chất lượng – Hiệu quả để thực hiện thành công chính sách này.

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AT- MT &SKNN

Để thực hiện thành công chính sách An toàn – Môi trường và sức khỏe nghề nghiệp, VNCN E&C thiết lập và duy trì hệ thống quản lý An toàn – Môi trường và sức khỏe nghề nghiệp theo các tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2015. Đây là các tiêu chuẩn được áp dụng phù hợp cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, thi công xây lắp các công trình xây dựng.

Hệ thống quản lý An toàn – Môi trường và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 (Chứng chỉ số VN1026-EC-SC), ISO 14001:2015 (Chứng chỉ số VN1026-EC-SC) do TQCSIInternational (Group) Pty Ltd cấp ngày 18 tháng 4 năm 2017 cho Quản lý và xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, các công trình hạ tầng; Đầu tư bất động sản; Tư vấn quản lý dự án.

Việc áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001 và ISO 14001 thể hiện sự quan tâm của VNCN E&C đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường.

 

TIÊU CHUẨN MỤC TIÊU CỦA VNCN E&C

OHSAS 18001:2007          Nhận diện các rủi ro về an toàn, sức khỏe của người lao động và đưa ra các biện pháp kiểm soát để đảm bảo an toàn và sức khỏe của người lao động cũng như thiệt hại về tài sản đồng thời tuân thủ luật pháp về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

ISO 14001:2015     Nhận diện các mối nguy về môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh và đưa ra các biện pháp kiểm soát để đảm bảo giảm thiểu tác động môi trường đồng thời tuân thủ các luật pháp về bảo vệ môi trường.

 

CÁC CHỨNG CHỈ AT – MT &SKNN VNCN E&C  ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

VNCN E&C nhận thức được rằng An toàn là vấn đề sống còn của Công ty. Vì vậy, từ năm 2014, VNCN E&C áp dụng và xây dựng hệ thống quản lý An toàn – Môi trường Sức Khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2015. Tập đoàn TQCSI International (Group) Pty Ltdtập đoàn hàng đầu của Australia về đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý đã đánh giá chứng nhận, cấp Chứng chỉ phù hợp HTQLAT-MT&SKNN theo tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2015.

Nhận thức được vấn đề môi trường là vấn đề của toàn xã hội, VNCN E&C đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 với mục tiêu kiểm soát và giảm thiểu các tác động môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề phát triển bền vững. Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được tích hợp với hệ thống quản lý an toàn – sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007 thành Hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Môi trường & sức khỏe nghề nghiệp, có ưu điểm gọn nhẹ về mặt hồ sơ tài liệu và cũng dễ dàng áp dụng.

Trong quí II/2014Tập đoàn TQCSI International (Group) Pty Ltd đã đánh giá chứng nhận và cấp chứng chỉ phù hợp hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Môi trường & sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 (Chứng chỉ số VN1026-EC-SC) và ISO 14001:2015 (Chứng chỉ số VN1026-EC-SC) cho Quản lý và xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, các công trình hạ tầng; Đầu tư bất động sản; Tư vấn quản lý dự án; Đây cũng là thông điệp của VNCN E&C về sự quan tâm đến sự an toàn, sức khỏe của người lao động cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, đồng thời hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của VNCN E&C.

 

 


Văn Phòng :

Địa chỉ: Tầng 17,18 - Tòa nhà Vinaconex – 34 Láng Hạ, Đống Đa, Ha Noi.
Điện thoại :   (+84.4).3776.5888 Fax :  (+84.4).3776.5999  E-mail: vncnec@vncnec.com.vn | Copyright © 2016 VNCN E&C. All rights reserved.