VNCN E&C
Tiếng Việt English
Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2021 của công ty CP VNCN E&C


Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C kính gửi quý cổ đông kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Chi tiết xem file đính kèm […]


Văn Phòng :

Địa chỉ: Tầng 17,18 - Tòa nhà Vinaconex – 34 Láng Hạ, Đống Đa, Ha Noi.
Điện thoại :   (+84.4).3776.5888 Fax :  (+84.4).3776.5999  E-mail: vncnec@vncnec.com.vn | Copyright © 2016 VNCN E&C. All rights reserved.